Proszę wybrac stronę domyślną:

Zamknij  

- Przepustnice i jednostki pomiarowe

Przepustnice instalowane są w następujących celach: regulacja, odcięcie przepływu, utrzymanie stałego lub zmiennego przepływu. Zainstalowanie przepływomierzy na stałe daje bardziej dokładny odczyt niż pomiar z przenośnych urządzeń pomiarowych. Dzięki temu możliwa jest również stała kontrola systemu.

Czytaj więcej Przepustnce jednostk pomarowe