Proszę wybrac stronę domyślną:

Zamknij  

- Filtracja absolutna

Kanałowe jednostki filtrów wstępnych KPF zaprojektowane są do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacji i wentylacji.

Ścienne jednostki filtrów HEPA i sufitowe jednostki filtrów HEPA wykorzystywane są w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wymagających maksymalnej czystości powietrza.

Doprowadzające powietrze sufity z wbudowanymi filtrami HEPA klas od E10 do H14 wykorzystywane są do pomieszczeń czystych, gdzie wymagana jest czystość powietrza oraz jego intensywna wymiana.

Separatory zawiesin i kratki filtrów stosowane są w odprowadzaniu powietrza z pomieszczeń czystych.

Czytaj więcej Filtracja absolutna