Proszę wybrac stronę domyślną:

Zamknij  

Okrągłe tłumiki oddymiające

Bezkompromisowa ochrona życia i mienia

Konsekwencje finansowe grożące właścicielowi budynku w wyniku szkód spowodowanych pożarem są znacznie wyższe od inwestycji w bezpieczny i niezawodny system pożarowy. Nasze rozwiązania pozwalają ograniczyć uszkodzenia do minimum przy jednoczesnym zabezpieczeniu dróg ewakuacji. Każdy produkt jest poddawany testom w najbardziej ekstremalnych warunkach i przeszedł restrykcyjną certyfikację.

- System wentylacji pożarowej Lindab

System wentylacji pożarowej Lindab umożliwia osiągnięcie znacznie wyższego bezpieczeństwa pożarowego w systemach HVAC. Wszystkie elementy zostały od podstaw zaprojektowane w celu ochrony życia i mienia w czasie pożaru poprzez skuteczną kontrolę ognia i zadymienia.

Czytaj więcej System wentylacji pożarowej Lindab