Magazyn


Jarosław Kierzkowski
Kierownik ds. Gospodarki Magazynowej
Telefon: 519-129-895
E-mail: jaroslaw.kierzkowski@lindab.com

Jarosław Flisiak
Z-ca Kierownika Magazynu
Telefon: 781-811-878
E-mail: jaroslaw.flisiak@lindab.com

Piotr Szulik
Koordynator Magazynu
Telefon: 501-229-084
E-mail: piotr.szulik@lindab.com