DIMwall

DIMwall pozwala na wyliczenie współczynnika przenikalności ciepła dla zastosowanej konstrukcji. 

​Pobranie programu wymaga uprzedniej rejestracji.

 

Kliknij poniższy link  i postępuj zgdonie z instrukcją.

Download DIMwall