WALLanalyzer

Program do obliczania wartości współczynnika przenikania ciepła U oraz wilgotności ściany szkieletowej o konstrukcji składającej się z profilowanych na zimno cienkościennych kształtowników stalowychLindab – perforowanych lub pełnościennych.

Pobranie programu wymaga uprzedniej rejestracji.

 

Kliknij poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcją

Download WALLanalyzer