Allplan

Wystarczy dwukrotne kliknięcie w programie CYPRION, aby uruchomić aplikację graficzną natychmiast wyświetlającą trójwymiarowe odwzorowanie budynku w programie ALLPLAN. Dzięki temu można z łatwością pokazać klientowi realistyczny widok zewnętrznej i wewnętrznej części projektu wraz ze
wszystkimi szczegółami i kolorami, można również pokazać wirtualny budynek na tle rzeczywiście istniejącego terenu itd.