Energooszczędne budynki

CYPRION zawiera narzędzie do porównywania skuteczności izolacji termicznej w celu obliczenia okresu spłaty inwestycji z grubszą izolacją niż zakładano wcześniej.
CYPRION w połączeniu z modułem określającym poziom utraty ciepła ocenia energooszczędność budynku Lindab i automatycznie porównuje ją z ustawowymi normami DIN.