Pakiet oprogramowania CYPRION

Lindab Buildings oraz  Autoryzowani Przedstawiciele wykorzystują opatentowane zintegrowane oprogramowanie służące do wykonywania wyceny oraz projektowania - od wstępnego etapu projektu do wysyłki materiału. CYPRION, czyli oprogramowanie Lindab Buildings, do wykonywania kalkulacji, nie tylko oblicza koszt i wagę budynku, ale także określa wymogi transportowe, roboczogodziny potrzebne na montaż budynku, czas korzystania z dźwigów oraz reakcje fundamentowe.
Obraz budynku przedstawiany jest w odwzorowaniu dwu- i trójwymiarowym.