CADvent

CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.

Prosty wybór dla profesjonalistów

 
Nasze kryteria dotyczące rozwoju programu CADvent zawsze rozpoczynają się od podstawowych potrzeb projektanta lub inżyniera. CADvent zapewnia:
 
  • szybkie i łatwe projektowanie zarówno w 2D jak i 3D
  • lepszą wydajność poprzez wizualizację projektu oraz natychmiastową informację zwrotna dotyczącą ewentualnych kolizji
  • korekty danych, które mogą być ponownie wykorzystane w całym projekcie, zwiększenie dokładności rachunku materiałów
  • wizualizację / prezentację narzędzi, które pozwalają na przedstawienie klientowi projektu w bardziej atrakcyjny i realistyczny sposób
  • wszystkie produkty używane w programie CADvent zawierają BIM - Building Information Modelling

Wszystko to zmierza do osiągnięcia nadrzędnego celu – narzędzia przyjaznego dla użytkownika, które pozwala na tworzenie niezawodnych rozwiązań oraz daje większą rentowność dla Ciebie oraz Twojego klienta.

Wtyczki CADvent:

Lindab CADvent Plug-In
jest dodatkowym rozwinięciem do pracy w programie AutoCAD. Służy do włączenia dodatkowych funkcji oraz poleceń  zorientowanych na pracę z produktami w projekcie. Dodatkowe funkcje to m.in. tworzenie przestrzeni roboczej, dodawanie wymogów do pomieszczeń, tworzenie list materiałowych, komunikacja z innymi programami Lindab.

LINDAB MagiCAD Plug-In
Użytkownicy posiadający MagiCAD otrzymają rozszerzoną wersję  Lindab CADvent Plug-In, która umożliwia wywołanie z przestrzeniu projektu programów LindQST, DIM Silencer, DIMComfort, wykonanie żądanych kalkulacji oraz powrót z urządzeniami do środowiska AutoCAD. Użytkownicy bez MagiCAD otrzymają nieco uboższą paletę funkcji, np. mniej opcji we współpracy z LindQST.

LINDAB REVIT Plug-In
Plug-In dla użytkowników programu REVIT. Dodatek pozwalający utworzyć komunikację pomiędzy Panelem  Revit "Add-Ins" a programami Lindab LindQST oraz DIMSilencer.  Użytkownicy otrzymują możliwość wywołania programów Lindab - wybrać żądane urządzenia - importować je do środowiska REVIT. Użytkownicy MagiCAD otrzymają wersję Plug-In z bardziej rozwiniętymi opcjami kalkulacji.


Jeśli chcesz otrzymać próbną wersję programu - napisz do nas:
maciej.borkowski@lindab.com