CADvent Plug-IN

Lindab CADvent Plug-In

Dodatkowe rozwinięcie do pracy w programie AutoCAD. Służy do włączenia dodatkowych funkcji oraz poleceń zorientowanych na pracę z produktami w projekcie. Dodatkowe funkcje to m.in. tworzenie przestrzeni roboczej, dodawanie wymogów do pomieszczeń, tworzenie list materiałowych, komunikacja z innymi programami Lindab oraz platformą online LindQST (możliwość eksportu projektu).

LINDAB CADVent Plug-In dla MagiCAD

Użytkownicy posiadający MagiCAD otrzymają rozszerzoną wersję Lindab CADvent Plug-In, która umożliwia wywołanie z przestrzeni projektu programów LindQST, DIM Silencer, DIMComfort, wykonanie żądanych kalkulacji oraz powrót z urządzeniami do środowiska AutoCAD.

LINDAB CADvent Plug-In dla Rewit

Plug-In dla użytkowników programu REVIT. Dodatek pozwalający utworzyć komunikację pomiędzy Panelem Revit "Add-Ins" a programami Lindab LindQST oraz DIMSilencer. Użytkownicy otrzymują możliwość wywołania programów Lindab, wybrać żądane urządzenia, importować je do środowiska REVIT.


Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji lub linki instalacyjne programów opisanych powyżej - napisz do nas:
dorota.mamczura@lindab.com