Vent Tools

Bezpłatna aplikacja zawierająca zestaw prostych w użyciu narzędzi dla systemów i akcesoriów wentylacyjnych na urządzenia mobilne.

Duct Calculator
umożliwia dobór właściwej średnicy kanałów okrągłych lub prostokątnych z uwzględnieniem żądanej wielkości przepływu powietrza, prędkości przepływu oraz średnic.

Offset Bends/Offset T-piece Bend
ułatwia instalatorom szybki, właściwy dobór długości kanałów w przypadku konieczności montażu odsadzek (odejść) wentylacyjnych.

Długość izolacji
służy do obliczania wymaganej długości i powierzchni izolacji kanałów okrągłych i prostokątnych.

Pojemność cieplna
to narzędzie do kalkulacji między innymi mocy nagrzewnic i chłodnic.