Certyfikaty i Atesty

Firma Lindab spełniając wymagania stawiane przepisami Prawa Budowlanego oraz wydanymi rozporządzeniami w sprawie dopuszczenia wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiada niżej wymienione Aprobaty Techniczne oraz Atesty Higieniczne i Klasyfikacje.

Potwierdzeniem zgodności systemu jakości ze standardami ISO jest Certyfikat ISO 9001 a dowodem dbałości firmy Lindab o środowisko naturalne jest Certyfikat ISO 14001.