Jakość i środowisko

Lindab Construline to nowoczesny system budowania dbający o środowisko naturalne.

Stosując nasze rozwiązania w znaczny sposób zmniejszasz zapotrzebowanie budynku na nośniki energii. Cecha ta, bardzo mocny wpływ na ograniczenie emisje co2 do atmosfery. Ponadto podczas samego procesu budowy ograniczasz używanie sprzętu ciężkiego: dźwigów, samochodów dostawczych, betoniarek. A stal użytą do budowy można w 100 % odzyskać w procesie recyklingu.

W dniu dzisiejszym konkurencja zarówno w sektorze produkcji jak i usług, sprawia, że zapewnienie jakości na każdym z etapie działalności nowoczesnego przedsiębiorstwa jest po prostu koniecznością. Wymaga to rzetelnego sterowania i profesjonalnego systemu, który zapewni utrzymanie stałego poziomu jakości i będzie miała wpływ na ciągłe jej podnoszenie.

Wysoka jakość i jej stałe utrzymywanie na tym poziomie to warunek konieczny do pozyskania klienta i utrzymania go przy sobie. Realizacja tego odbywa się w oparciu o System Zarządzania Jakością, który każda organizacja ma szanse stworzyć w oparciu o wytyczne i wskazówki zawarte w normach serii ISO.

Lindab Sp. z o.o. potwierdziła swój profesjonalizm, pracę nad utrzymaniem wysokiej jakości i dbałość o środowisko uzyskując certyfikaty serii ISO 9001 i ISO 14001.

Certyfikat serii ISO 9001 to dowód, że wewnętrzny system zarządzania jakością w firmie jest i działa zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami i jest monitorowany przez jednostkę certyfikacyjną, ISO 9001:2015 to zaś połączenie systemu zarządzania jakością, środowiskowego i systemu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodność z normami ISO 9001:2015 połączona z certyfikacją przez niezależną jednostkę certyfikującą stanowi ważny element w strategii handlowej i marketingowej firmy, zaś w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej jest też nierzadko wymagana przez krajowe i międzynarodowe władze lub instytucje finansowe, ubezpieczeniowe czy konsumenckie.
Coraz częściej też o certyfikaty ISO pytają klienci, według których posiadanie tego typu certyfikatu znacznie poprawia wizerunek firmy i zwiększa jej wiarygodność na rynku.

ISO 14001 to specyfikacja systemu zarządzania środowiskowego, w którym przedstawione są wymagania jakim powinna sprostać firma posiadająca certyfikat ISO 14001. Zobowiązuje ona firmę do dbania o ciągłe doskonalenie sytuacji zgodnie z własną polityką środowiskową i kładzie duży nacisk na ochronę środowiska.
ISO środowiskowe to pewność klientów, iż współpracują z firmą zwracającą uwagę na środowisko naturalne (szczególe istotnie w UE) i kontrolę kosztów środowiskowych.