Rozwiązania IT

Firma Lindab dba o pomoc merytoryczną dla swoich Klientów oferując bardzo zaawansowane programy komputerowe, które są bardzo pomocne przy modelowaniu i wycenie obiektów (ADTTools), obliczeniach statycznych (DIMstud, DIMroof) oraz cieplno-wilgotnościowych (WALLanalyzer).