Biznes

Bycie godnym zaufania i uczciwym partnerem biznesowym spełniającym oczekiwania naszych klientów, dostawców i innych partnerów.
 
Kodeks Etyki Lindab oraz najważniejsze wartości odgrywają niezwykle ważną rolę w zarządzaniu organizacją i działalnością Grupy. Wraz ze wsparciem inicjatywy Global Compact działającej w ramach ONZ oraz raportów zrównoważonego rozwoju sporządzanych według Globalnej Inicjatywy Sprawodawczej (GRI), powyższe cechy stanowią fundamenty budowania zaufania i podstaw silnej marki.

Nasze produkty

Podstawowym założeniem Lindab jest upraszczanie budownictwa na wszystkich etapach procesu budowlanego: na etapie projektowania, samego produktu, jego instalacji i wydajności. Systemy zarządzania jakością stosowane są w całym przedsiębiorstwie.
 
Prawie wszystkie jednostki produkcyjne Lindab posiadają certyfikat jakości systemów ISO 9001.