05 grudnia 2014

Vent tools

to zestaw prostych w użyciu aplikacji dla systemów i akcesoriów wentylacyjnych na smartphony.

​Duct Calculator
aplikacja pozwalająca na dobór właściwej średnicy kanałów okrągłych lub prostokątnych z uwzględnieniem żądanej wielkośći przepływu powietrza, prędkości przepływu oraz średnic.

Offset Bends/Offset T-piece Bend
aplikacja ułatwiająca instalatorom systemów szybki, właściwy dobór długości kanałów w przypadku konieczności montażu odsadzek (odejść) wentylacyjnych.

Lenght of insulation
 aplikacja do obliczenia wymaganiej długości i powierzchni izolacji kanałów okrągłych i prostokątnych.

Roof Angle
aplikacja do szybkiego obliczania kąta nachylenia dachu.