27 listopada 2012

Hala stalowa dla Polish Assembly Centre

Budynek Miesiąca – Listopad 2012

Zarząd holenderskiego koncernu B&C International powierzył Wielkopolskiemu Przedsiębiortswu Inżynierii Przemysłwej (W.P.I.P.). budowę drugiej hali zakładu produkcyjnego dla swojej spółki Polish Assembly Centre (P.A.C.) w Śremie. Nowa hala o powierzchni użytkowej 6 000 m2, podobnie jak przypadku wcześniejszej realizacji, zostanie wykonana jako obiekt jednokondygnacyjny, 2-nawowy w konstrukcji stalowej i obudowie systemu – Astron. Łącznie, cały obiekt, zajmie ponad 12 000 m2 powierzchni.
 
Nowo wybudowany zakład w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST - PARK" umożliwił nie tylko zwiększenie produkcji i zatrudnienia, ale także znaczne obniżenie kosztów z tytułu wdrożenia szeregu rozwiązań z zakresu lepszej organizacji pracy oraz elementów rozwiązań budownictwa zrównoważonego.
 
 
 
 
Klient:    Polish Assembly Center
Firma:     W.P.I.P.
Architekt:  Joanna Przybylska (W.P.I.P.)