Autoryzowani Przedstawiciele Lindab Buildings

Budynki Lindab są dystrybuowane poprzez sieć Autoryzowanych Przedstawicieli Lindab Buildings, tworzoną przez niezależne lokalne i regionalne firmy budowlane. Przedsiębiorstwa te oferują klientom końcowym usługi „pod klucz” oraz zapewniają kontakt z architektami i innymi profesjonalnymi doradcami.

Usługi te obejmują:

• Znalezienie gruntu pod inwestycję

• Pozwolenie na budowę

• Optymalizacja układu budynku oraz kosztów

• Propozycja wstępnego projektu

• Przygotowanie terenu i fundamentów

• Pełne usługi budowalne "pod klucz".