Praca w Lindab


Nasze dziedzictwo i przyszłość
Lindab od zawsze zatrudnia ludzi innowacyjnych i kreatywnych, którzy mają ambicje i możliwości opracowywania wiodących na rynku i wytrzymałych rozwiązań dla naszych klientów. Osoby o odpowiednich kompetencjach, wyznające wartości Lindab, osoby z pasją, umiejące przejąć inicjatywę, zdolne wywrzeć pozytywny wpływ to kluczowy element naszego ciągłego sukcesu w roli liderów rynku. Będziemy w dalszym ciągu czerpać z naszej tradycji i umacniać wizerunek Lindab jako firmy, z którą warto prowadzić interesy i w której warto pracować. Przywództwo oparte na zaangażowaniu i zdrowym rozsądku to fundament naszych przyszłych relacji z pracownikami i klientami, w wyniku których ci ostatni odniosą sukces w długoterminowej perspektywie dzięki uproszczonej budowie.


Charakterystyka

"Filozofia Lindab" to kultura Lindab zawarta w trzech najważniejszych wartościach. Wartości te, wraz z naszą koncepcją i wizją działalności oraz zasadami Lindab dotyczącymi prowadzenia działalności, to wartości, które wyznajemy i które przewodzą nam we wszystkich relacjach zewnętrznych i wewnętrznych.

Filozofia Lindab i ciągły sukces firmy to zasługa przede wszystkim ludzi, którzy tak jak my przywiązują ogromną wagę do odpowiedzialności społecznej. Oczekujemy, że każdy kierownik i pracownik będzie dobrym ambasadorem tych wartości, ponieważ wierzymy, że czyny przemawiają głośniej niż słowa. Więcej informacji o Filozofii Lindab i Lindab Life znajdą Państwo w lewej kolumnie w zakładce "O firmie".


Pracownicy w centrum uwagi

Pracownik to jeden z czterech kluczowych obszarów "Lindab Life".
Lindab będzie się stawał coraz bardziej atrakcyjnym pracodawcą. Fundamentem tego procesu jest kontynuowanie wysiłków podejmowanych w zakresie kultury przedsiębiorstwa, rozwoju pracownika i organizacji oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej, w ramach inicjatyw zarówno korporacyjnych, jak i lokalnych.

Ważną częścią postawienia pracowników w centrum uwagi jest zminimalizowanie liczby wypadków w miejscu pracy w celu osiągnięcia naszego celu: zera wypadków w miejscu pracy. Ponadto promujemy różnorodność i brak dyskryminacji pracowników ze względu na ich płeć, rasę, religię, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową czy pochodzenie społeczne lub etniczne.

Wszystkie działania w ramach Grupy muszą odbywać się z poszanowaniem praw człowieka do tworzenia związków zawodowych lub innych organizacji zajmujących się negocjacjami zbiorowymi, a także do wstępowania do nich i wypisywania się z nich.