Odpowiedzialność społeczna jest częścią wizji Lindab przewidującej zostanie liderem Europy w sektorze systemów wentylacji przemysłowej i rozwiązań budowlanych.

Lindab Life to podejście Grupy do odpowiedzialności społecznej. Składają się na nie cztery obszary: Działalność biznesowa, Pracownicy, Środowisko i Społeczeństwo, których kwintesencją jest dążenie Grupy Lindab do bycia dobrym i wiarygodnym partnerem biznesowym, poprzez proponowanie rozwiązań odpowiadającym potrzebom rynku, a także postawę odpowiedzialnego i motywującego pracodawcy.

Chodzi po prostu o sposób, w jaki my - jako firma - bierzemy na siebie odpowiedzialność za wpływ naszych działań na społeczeństwo i środowisko.