Rozwój z Lindab

Lindab jest firmą, która stawia na rozwój. To jeden z powodów, dla których nasi pracownicy pozostają tu tak długo - osoba z najdłuższym obecnie stażem jest z nami od ponad 40 lat!

Ścieżki kariery

W naszej firmie istnieją wspaniałe możliwości awansu i rozwoju, a najlepszy przykład stanowi tu wielu spośród naszych pracowników! Dużą część wakatów obsadzamy w drodze rekrutacji wewnętrznej. Nasza firma liczy obecnie 5100 pracowników w ponad 30 krajach, istnieje więc też możliwość podjęcia pracy przy projektach międzynarodowych.

Akademia Lindab

Akademia Lindab to nasz program nauczania i rozwoju kompetencji. W ramach Akademii oferujemy szkolenia i możliwości poszerzania wiedzy, co pozwala nam na wprowadzanie zmian i realizację założonych celów. Chcemy być przedsiębiorstwem, które się uczy, inspiruje pracowników do doskonalenia wyników i wymiany pomysłów, stymuluje pozytywne, innowacyjne myślenie i zachowanie.

Indywidualny plan rozwoju

Dla Lindab rozwój pracowników jest równie ważny co rozwój firmy.

W ramach procesu zarządzania wydajnością i rozmów poświęconych wynikom i rozwojowi personelu powstają indywidualne plany rozwoju dla każdego z naszych pracowników biurowych. Taki plan określa cele i działania w zakresie rozwoju. Tworzy go pracownik we współpracy ze swoim przełożonym.

W 2017 roku otrzymaliśmy nagrodę Competensum za naszą pracę w obszarze zarządzania kompetencjami.

Uzasadnienie jury: Kompetencje są na samej górze listy priorytetów kierownictwa Lindab, jako że nowa strategia przedsiębiorstwa zakłada przejście od produktów do rozwiązań oraz skoncentrowanie na pracownikach w celu osiągnięcia długofalowego sukcesu. Przywództwo, kultura i kompetencje to podstawa przemian zachodzących obecnie w firmie. Za pomocą kanałów cyfrowych i analogowych Lindab zdołał zaangażować i zachęcić do współpracy wszystkich 370 managerów na całym świecie. Biorąc odpowiedzialność za swój rozwój, pracownicy stają się ważnym ogniwem łańcucha, jakim jest "One Lindab".

Chcesz rozwijać się razem z Lindab?