FILD

Opis

Wielowarstwowa wewnętrzna ścianka kanału wzmocniona drutem spiralnym. Wewnętrzna ścianka pokryta jest izolacją z włókna szklanego. Izolację pokrywa płaszcz zewnętrzny.

Izolacja zmniejsza zyski lub straty ciepła wynikające z różnicy temperatur pomiędzy powietrzem przepływającym w kanale, a otaczającym powietrzem.

Ścianka zewnętrzna działa jak bariera, która zapobiega kondensacji pary na wejściu do izolacji. Kondensacja może pojawić się na zewnątrz kanału, który przenosi powietrze w niskich temperaturach otoczenia.

Powiązane dokumenty

Brak oprogramowania