IFLÄB

Previous Next

Obraz 1/2

Opis

Płyta montażowa do mocowania  PEL dopodłoża z lekkiego betonu. Mocowanie wyjkonuje się za pomocą śrub i płytek. Zmówienie PEL i IMUF2 oddzielnie.