KSUB

Opis

Zawór i klapa przeciwpożarowa do wywiewanego powietrza.

Jest stosowany w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia i dymu do systemów kanałowych. Bezpiecznik sprężynowy zamyka zawór, gdy temperatura przekroczy
+70 °C.

Uchwyt bagnetowy do połączenia z ramką montażową VRGU, VRGL lub VRGM.

Ramka montażowa VRGL jest standardowo dostarczana z zaworem KSUB. Taki przypadek pokazany jest na przykładzie poniżej.

Jeżeli jest potrzeba zainstalowania innej ramki montażowej VRGU lub VRGM , konieczne jest podanie odpowiedniej opcji.

Produkt posiada aprobate szwedzką nr 0901. Jednostka certyfikująca to Swedcert.

2 Oprogramowania

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort jest oparty na doborze nawiewników oraz wywiewników firmy Lindab. Program umożliwia obliczenia i dobór nawiewników na podstawie określonych wymagań.

    Download DIMcomfort