LBY Klips akustyczny

Opis

​Klips stosowany do lepszej izolacji akustycznej stropu. Do elementu mocowane zostają łaty stalowe.