RFU

Opis

Krótka redukcja niewspółosiowa z króćcem żeńskim, zapewniająca minimalne długości montażowe.

Wymiar Ød jest wymiarem zewnętrznym, mufowym pasującym na inne kształtki.

Powiązane dokumenty

1 Oprogramowanie

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.