SLCU 50

Opis

Klasa odporności ogniowej: EI 30, EI 120

Klasa odporności ogniowej:
ewakuacja osób:

3 kW/m2EI 120 na odległości 50 mm
materiały palne:
10 kW/m2EI 120 na odległości 5 mm
30 kW/m2EI 120 na odległości 5 mm

Grubość izolacji 50 mm.