SMFU

Opis

Obszar zastosowania:

  • Aby uniknąć docinania kanału, gdy utrudnione jest dokładne zmierzenie, np. połączenie kanału z króćcem przyłączeniowym nawiewnika. W tym przypadku złączka powinna być zabezpieczona za pomocą wkrętów lub nitów.
  • Ma zastosowanie, gdy kanał jest ucięty zbyt krótko - zamiast konieczności przycinania nowego kanału do prawidłowej długości. W tym przypadku złączka powinna być zabezpieczona za pomocą wkrętów lub nitów.
  • Aby wyeliminować lub zminimalizować liczbę cięć kanałów na budowie - razem z tymi, które już były przycinane wcześniej. W tym przypadku złączka powinna być zabezpieczona za pomocą wkrętów lub nitów.
  • Ma zastosowanie przy łączeniu lub dodawaniu nowego elementu do istniejącego już systemu, np. montowanie dodatkowego tłumika. W tym przypadku złączka powinna być zabezpieczona za pomocą wkrętów lub nitów.
  • Pomaga przy usuwaniu elementu z instalacji podczas jej czyszczenia, np. przy konieczności wymiany przepustnicy z blokującą łopatką.
  • Ułatwia dostęp podczas czyszczenia i inspekcji kanałów - poprzez proste przesunięcie złączki. SNPU służy jako klapa rewizyjna.
  • Umożliwia zwiększenie dystansu pomiędzy trójnikiem i klapą rewizyjną, np. EPFH lub KCU, celem wyprowadzenia klapy poza obszar izolacji. W tym przypadku złączka powinna być zabezpieczona za pomocą wkrętów lub nitów.

Nie posiada funkcji Click - z obu stron ma wywinięte krawędzie, brak wytłoczeń w funkcji Click.

Powiązane dokumenty

1 Oprogramowanie

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.