SRORM

Previous Next

Obraz 1/2

Opis

Mufa. Używana do połączenia rur spustowych o różnych średnicach.