STAG

Previous Next

Obraz 1/2

Opis

Podciąg rynny. Używany do zabezpieczenia rynny w miejscach narażonych na większy odbiór wody lub śnieg zsuwający się z połaci dachowej.