VRU

Previous Next

Obraz 1/7

Opis

FRU jest regulatorem wydatku powietrza, który jest stosowany do pomiaru przepływu w kanałach okrągłych. FRU jest wyposażony w Belimo VRD3, co sprawia, że sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do przepływu.

VRU zawiera FRU element pomiarowy i przepustnicę DCT złączonych jako kompletny regulator. VRU jest używany jako regulator wydatku dla kanałów okrągłych, również jako regulator stałego wydatku z regulacją skokową, np. sterowany przełącznikiem lub zegarem, lub dla zmiennego przepływu powietrza, gdzie wydatek zmienia się pomiędzy zdefiniowanym minimum i maksimum. Aktualny wydatek jest zależny od sygnału sterującego, np. z Regula Combi, CTS lub innego FRA/VRA.

VRU-0 zawiera regulator (Belimo VRD3) z ręczną nastawą oraz siłownik. VRU-2 jest wyposażony w regulator i siłownik w jednym urządzeniu (Belimo L/NMV-D3-MP-F), który jest programowalny i ma wejście MP. VRU-3 zawiera regulator (Belimo VRD3) z ręczną nastawą oraz siłownik ze sprężyną powrotną. Zapytaj przedstawiciela Lindab o dodatkowe informacje techniczne o regulatorach.

Powiązane dokumenty

2 Oprogramowania

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort jest oparty na doborze nawiewników oraz wywiewników firmy Lindab. Program umożliwia obliczenia i dobór nawiewników na podstawie określonych wymagań.

    Download DIMcomfort