A1

Opis

Kratka konwekcyjna-podłogowa A1 jest wykonana z aluminium i przeznaczona do pokrywania kanałów konwekcyjnych. A1 jest zawsze dostarczana z lamelkami usytuowanymi pomiedzy dłuższymi bokami. Odległość pomiędzy lamelkami wynosi 20 mma wola przestrzeń wynosi 75%.
Kratki o szerokości do 500 mm są przeznaczone do chodzenia po nich.

2 Oprogramowania

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort jest oparty na doborze nawiewników oraz wywiewników firmy Lindab. Program umożliwia obliczenia i dobór nawiewników na podstawie określonych wymagań.

    Download DIMcomfort