BRV

Previous Next

Obraz 1/2

Opis

Łącznik kątowy  pomostów. Służy do łączenia dwóch pomostów pod kątem prostym. Należy pamiętać, że konsole powinny być umieszczone możliwie jak najbliżej naroży, aby zapewnić stabilność.