BSLCU 50

Opis

Powtarzającym się problemem w instalacjach wentylacyjnych jest brak przestrzeni montażowych. Oznacza to często trudności ze znalezieniem miejsca na montaż tłumika prostego.

Ten problem może być rozwiązany poprzez zastosowanie tłumika kolanowego.

Tłumik kolanowy charakteryzuje sie lepszym tłumieniem niż tłumik prosty o tej samej długości. Lepsze tłumienie uzyskuje się szczególnie w zakresie wyższych częstotliwości (4 i 8 kHz).

Klasa odporności ogniowej: EI 30, EI 120

Klasa odporności ogniowej:
ewakuacja osób:

3 kW/m² EI 120 na odległości 50 mm

materiały palne:

10 kW/m² EI 120 na odległości 5 mm
30 kW/m² EI 120 na odległości 5 mm

Grubość izolacji 50 mm.