CRL

Opis

CRL jest okrągłym nawiewnikiem z nieperforowaną płytą czołową. CRL może być stosowany do nawiewu i wywiewu powietrza. Nawiewnik może być przełączony z nawiewu poziomego na nawiew pionowy, dzięki czemu możliwy jest nawiew zarówno chłodnego jak i ogrzanego powietrza. Instalacja nawiewnika ze skrzynką rozprężną MBB pomaga osiągnąć stabilny przepływ powietrza do nawiewnika oraz wykorzystać potencjał poszczególnych regulacji. Możliwa jest również instalacja przepustnicy bezpośrednio do nawiewnika, w celu regulacji bez skrzynki rozprężnej.

 • Odpowiedni zarówno do nawiewu jak i wywiewu powietrza
 • Odpowiedni do poziomego i pionowego nawiewu powietrza
 • Przepustnica może być zamontowana do nawiewnika w celu regulacji

2 Oprogramowania

 • CADvent

  CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.

 • DIMcomfort

  DIMcomfort jest oparty na doborze nawiewników oraz wywiewników firmy Lindab. Program umożliwia obliczenia i dobór nawiewników na podstawie określonych wymagań.

  Download DIMcomfort