DIRU

Opis

Przepustnica DIRU umożliwia pomiar przepływu powietrza, charakteryzuje się następującymi cechami: generuje niski poziom hałasu, zapewnia centryczny przepływ powietrza oraz posiada na stałe zamontowane króćce pomiarowe. Przepustnica jest tak skonstruowana, że w stanie pełnego otwarcia nie ma przesłonięcia kanału, zatem dodatkowy otwór wyczystny nie jest konieczny. Przepustnica spełnia wymagania szczelności w klasie C.

Wykres doboru służy do określenia spadku ciśnienia na przepustnicy z króćcami pomiarowymi i udziela informacji dotyczących poziomu hałasu przy różnych ustawieniach.

Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.

Łopatki przepustnicy tworzą kryzę pomiarową, co umożliwia pomiar przepływu. Odczytując spadek ciśnienia między punktami pomiarowymi na kryzie, a także korzystając z równania zamieszczonego na przepustnicy można określić przepływ powietrza q [l/s]. Aktualne ustawienie przepustnicy jest wyskalowane w wartościach współczynnika korekcyjnego (współczynnik k), co oznacza, że współczynnik ten nie musi być dodatkowo odczytywany z wykresu.

Przepływ powietrza jest regulowany przy pomocy dźwigni ręcznej.

Ø 80–630 spełniają wymagania ciśnienia w klasie A w pozycji zamkniętej.

Materiał

Przepustnica jest wykonana z blachy stalowej galwanizowanej zanurzeniowo.

Montaż

Miejsce montażu przepustnicy powinno znajdować się w odpowiedniej odległości przed oraz za przeszkodami na drodze powietrza, zgodnie z informacją dołączoną do króćców pomiarowych. Pozwoli to na uzyskanie dokładnego pomiaru przepływu.

Czyszczenie

Pełny dostęp do kanału w celu czyszczenia uzyskuje się przy całkowitym otwarciu przepustnicy. Należy pamiętać o ponownym jej wyregulowaniu po zakończeniu czyszczenia.

Powiązane dokumenty

1 Oprogramowanie

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.