DIRVU

Opis

Przepustnica typu IRIS z siłownikiem DIRVU jest przeznaczona do systemów, w których wymagana jest możliwość zmiany wydajności przepływu powietrza. Przykładem takich pomieszczeń są sale konferencyjne oraz przestrzenie publiczne. Przepustnica spełnia wymagania szczelności w klasie C.

Maksymalny i minimalny przepływ powietrza jest określany w oparciu o pomiary przepływu na króćcach pomiarowych, a położenie maksymalne i minimalne siłownika ustalane jest przy pomocy śrub nastawczych.

Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.

Ø 100–315 spełniają wymagania ciśnienia w klasie A w pozycji zamkniętej.

Czyszczenie

Pełny dostęp do kanału w celu czyszczenia uzyskuje się przy całkowitym otwarciu przepustnicy. Należy pamiętać o ponownym jej wyregulowaniu po zakończeniu czyszczenia.

Montaż

Miejsce montażu przepustnicy powinno znajdować się w odpowiedniej odległości przed oraz za przeszkodami na drodze powietrza, zgodnie z opisem na stronie DIRU i informacją dołączoną do króćców pomiarowych. Pozwoli to na uzyskanie dokładnego pomiaru przepływu.

1 Oprogramowanie

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.