DRU

Opis

Wyposażona w obrotową łopatkę odcinającą. Położenie łopatki zmienia się płynnie w zakresie 0–90°. Przepustnica jest dostosowana do izolacji kanału o grubości około 50 mm.

Łopatka jest zaprojektowana aby mogła generować minimum hałasu. Poziom hałasu jest w przybliżeniu taki sam jak dla blachy perforowanej. Łopatka jest przy tym mniej podatna na zatkanie, ze względu na brak perforacji.

Kąt ustawienia a
a = 0° = łopatka w położeniu otwartym, a = 90° = łopatka w położeniu zamkniętym

1 Oprogramowanie

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.