DTBCU

Opis

Przepustnica odcinająca z siłownikiem elektrycznym ze sprężyną powrotną

Składa się z przepustnicy DTU z siłownikiem zasilanym napięciem 24 lub 230 V.

Siłownik jest sterowany poprzez przełącznik jednobiegunowy. Siłownik ma zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i zatrzymuje się automatycznie przy osiągnięciu położenia skrajnego przepustnicy. Pomimo prądowego zasilenia, zablokowany siłownik nie ulega uszkodzeniu.

Po podłączeniu napięcia zasilającego siłownik obraca przepustnicę, naciągając jednocześnie sprężynę powrotną. Siłownik zatrzymuje się w pozycji końcowej i nie ulega uszkodzeniu przy blokadzie, pomimo podłączonego napięcia.

W wypadku zaniku napięcia, przepustnica zamyka się, silnik siłownika ulega rozsprzęgnięciu, a sprężyna powoduje przymknięcie łopatek do pozycji zamkniętej.

Jeżeli przepustnica powinna się w tej sytuacji otwierać a nie zamykać, należy odkręcić zacisk siłownika, przekręcić oś przepustnicy o 90° i ponownie dokręcić siłownik.

W wypadku instalacji zewnętrznych, siłownik powinien być zabezpieczony przed promieniowaniem UV.

Siłownik jest montowany w pewnym odstępie od przepustnicy, co ułatwia izolację kanału wentylacyjnego.

Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.

1 Oprogramowanie

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.