DTPU

Opis

Przepustnica odcinająca z siłownikiem pneumatycznym

Składa się z przepustnicy DTU z zamontowanym siłownikiem pneumatycznym. Siłownik jest zbudowany z obudowy z włókna szklanego, wzmacnianego poliamidem oraz wewnętrznej membrany, do której zamocowany jest popychacz siłownika.

W wypadku zasilenia siłownika ciśnieniem popychacz jest wypychany na zewnątrz i porusza dźwignią przepustnicy. Po zdjęciu ciśnienia z siłownika następuje zamknięcie przepustnicy przez sprężynę powrotną. W momencie dostawy, łopatki przepustnicy są całkowicie zamknięte, a siłownik w położeniu wycofanym.

Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.

Ø 80–315 spełniają wymagania szczelności w klasie C w pozycji zamkniętej. Ø 400–630 spełniają wymagania ciśnienia w klasie B w pozycji zamkniętej.

Powiązane dokumenty

1 Oprogramowanie

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.