FBC2-5-8

Opis

Okrągła motylkowa klapa przeciwpożarowa przeznaczona jest do systemów wentylacyjnych przechodzących przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego. Klapa zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu poprzez instalację wentylacyjną. Może być montowana w kanałach okrągłych o średnicy do 200 mm. Urządzenie jest wyposażone w 10 mm przegrodę wykonaną z ogniotrwałego materiału, podzieloną na dwie symetryczne części oraz zawór powietrzny. Mechanizm zamykający sprężynowy utrzymywany jest w pozycji otwartej przez wyzwalający element topikowy o temperaturze zadziałania 70°C. Przetestowana zgodnie z normą EN 1366-2, przy podciśnieniu 300Pa. Zaklasyfikowana w zgodności z normą EN 13501-3. Oznaczona znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 15650. Wyzwalacz topikowy kalibrowany zgodnie z ISO 10294-4.