FMDRU

Opis

Zastosowanie

Miernik przeznaczony jest zarówno do ustawiania jak i do ciągłego pomiaru przepływu powietrza. Miernik montuje się na stałe, należy go zatem uwzględniać już na etapie projektowym.

Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.

Ø 80–630 spełniają warunki szczelności w klasie 0 i warunki ciśnienia w klasie A.

Konstrukcja

Miernik przepływu składa się z dyfuzora i konfuzora, połączonych razem i wyposażonych w króćce pomiarowe. Każdy króciec wyposażony jest w zatyczkę uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do instalacji. Zabezpiecza też przed wyciekaniem powietrza, gdy pomiary nie są wykonywane.

Urządzenie jest przystosowane do izolacji o grubości 100 mm, bez konieczności zakrywania króćców pomiarowych i tabliczki pomiarowej. Dla lepszej czytelności tabliczka może zostać odwrócona, niezależnie od sposobu montażu miernika. Może być też zdemontowana i umieszczona poza miernikiem.

Urządzenie wyposażone jest też w przepustnicę regulacyjną DRU, umożliwiającą regulację. Osłona dźwigni przepustnicy dostosowana jest do izolacji o grubości maksymalnie 50 mm. Jeśli wymagana jest grubsza izolacja, należy zastosować specjalną osłonę IK.

1 Oprogramowanie

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.