FMU

Opis

Zastosowanie

Miernik służy zarówno do ustawiania jak i ciągłego pomiaru przepływu powietrza. Miernik jest przeznaczony do montażu na stałe, należy go zatem uwzględniać już na etapie projektowym.

Produkt posiada odpowiednią instrukcję montażu, pomiaru, regulacji i konserwacji.

Konstrukcja

Miernik składa się z dyfuzora i konfuzora, połączonych razem i wyposażonych w króćce pomiarowe. Każdy króciec wyposażony jest w zatyczkę uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do instalacji. Zabezpiecza ona też przed wyciekaniem powietrza, gdy pomiary nie są wykonywane.

Urządzenie jest przystosowane do izolacji o grubości 100 mm, bez konieczności zakrywania króćców pomiarowych i tabliczki pomiarowej. Dla lepszej czytelności tabliczka może zostać odwrócona, niezależnie od sposobu montażu miernika. Może być też zdemontowana i umieszczona poza miernikiem.

Istnieje możliwość dostarczenia miernika przepływu z dyfuzorem i konfuzorem ze skokiem o dwie średnice, co pozwala na dokładniejszy odczyt spadku ciśnienia na króćcach pomiarowych. Wiąże się to jednak ze zwiększonym oporem przepływu i generowaniem hałasu.

Powiązane dokumenty

1 Oprogramowanie

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.