FNC1U

Opis

Nowa generacja okrągłych klap przeciwpożarowych Lindab zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia i dymu poprzez instalację wentylacyjną.

Korpus klapy wykonany jest ze stali ocynkowanej z przyłączami systemu LindabSafe. Klasa szczelności obudowy C wg normy EN1751.

Przetestowana zgodnie z normą EN 1366-2, przy podciśnieniu 300 Pa. Zaklasyfikowana w zgodności z normą EN 13501-3. Oznaczona znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 15650.

Klapa FNC może być podłączona do systemu FDS – systemu Lindab przeznaczonego do sterowania klapami przeciwpożarowymi. Dzięki temu możliwe jest bieżące monitorowanie stanu klapy oraz zdalne uruchomienie jej we wczesnej fazie rozwoju pożaru.