G20

Opis

G20 to prostokątna kratka aluminiowa ze stałymi poziomymi kierownicami. G20 jest stosowana do wywiewu powietrza i standardowo wyposażona jest w sprężyny do instalacji w skrzynkach rozprężnych typu VBA, WB lub do montażu ramek montażowych GGR. G20 może być stosowane z przepustnicą regulacyjną GAT.

2 Oprogramowania

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort jest oparty na doborze nawiewników oraz wywiewników firmy Lindab. Program umożliwia obliczenia i dobór nawiewników na podstawie określonych wymagań.

    Download DIMcomfort