ILRTR

Opis

Króciec wsuwany do montażu na kanałach typu SR dla średnic 560–900, w których do połączeń stosuje siękołnierz FL.

Po skróceniu / dopasowaniu kanału, króciec uszczelnia się na szwach, a następnie wsuwa się w kanał. Dwa tłoczone szwy utrzymują króciec na miejscu.

Krawędź króćca jest zaprasowywana aby usunąć ostre krawędzie i łatwo zamocować króciec.

Zapoznaj się z instrukcją skracania kanałów na stronie 12.

1 Oprogramowanie

  • CADvent

    CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.