KPF

Opis

Duct pre-filter units KPF are built in supply air installations before rooms, which demand higher air cleanness. KPF units extend the service life of HEPA filters, because larger dirty particles are removed by pre-filters, which are built in the system before HEPA filters.

Zastosowanie

Kanałowe jednostki filtrów wstępnych KPF wbudowane są w instalacje dostarczające powietrze przed pomieszczeniami wymagającymi wyższej czystości powietrza. Jednostki KPF wydłużają żywotność filtrów HEPA, gdyż większe cząsteczki zanieczyszczeń usuwane są przez filtry wstępne, wbudowane w systemie przed filtrami HEPA.

Instalacja

Ramy podstawowe montowane są w jednostkach KPF przez otwór boczny. Procedura wymaga 1000 mm wolnej przestrzeni. Obudowa KPF mocowana jest w sieci kanałów za pomocą kołnierza samozabezpieczającego.