LKV

Opis

PKV/LKV to kwadratowyy nawiewnik ze zintegrowanym siłownikiem, przeznaczony do nawiewu powietrza o zmiennym nateżeniu przepływu (VAV). Zmotoryzowana przepustnica zapewnia stały zasięg, dzięki czemu efekt Coandy jest zawsze zachowany. Ustawienie przepustnicy może być kontrolowane przez regulator pokojowy BMS lub inny sygnał sterujący 0-10 V.

 • Może zmieniać wydatek w zakresie 0-100 %
 • Wstępnie nastawiany wydatek minimalny i maksymalny*)
 • Ustawienia można zmieniać za pomocą Belimo PC-tool
 • Ciśnienie w strefie VAV musi być kontrolowane (zobacz strony 518-525)
 • Nawiewnik powinien być instalowany ze skrzynką rozprężną typu MBAV
 • Dla wywiewu powinien być stosowany PKA / LKA (zobacz strony 57/81)

*) Nastawy fabryczne są wykonywane dla zdefiniowanego nominalnego ciśnienia statycznego przed nawiewnikiem. Nawiewnik jest używany głównie przy stałym ciśnieniu 30-50 Pa.

2 Oprogramowania

 • CADvent

  CADvent jest nakładką na program AutoCAD zawierającą pełny zestaw narzędzi do redagowania, wymiarowania, obliczania, kwantyfikacji i prezentacji kompletnej instalacji HVAC.

 • DIMcomfort

  DIMcomfort jest oparty na doborze nawiewników oraz wywiewników firmy Lindab. Program umożliwia obliczenia i dobór nawiewników na podstawie określonych wymagań.

  Download DIMcomfort