LN-2

Opis

The fluff separator is an air exhaust grille designed for wall mounting in rooms with special air purity demands (operation theatres, computer centres, …). It is primarily used for air exhaust.

Zastosowanie

Separator zawiesin to kratka do wydmuchu powietrza, zaprojektowana do montażu w ścianie w pomieszczeniach o specjalnych wymogach odnośnie czystości powietrza (sale operacyjne, centra komputerowe, itd.). Stosowany jest głównie do odprowadzania powietrza.